வாய்புண் ஆற

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வாய்ப்புண் திடிரென வந்து பாடாய் படுத்தும். வாய்ப்புண் வந்தால் அது நன்கு ஆறும் வரை வெளியில் செல்வதற்கே கூச்சமாய் இருக்கும். அடிக்கடி[…]

Read more