தாய்ப்பால் சுரக்க

தாய்ப்பால் சுரக்க அரிசி வெந்தய கஞ்சி மருந்து

அரிசியுடன் வெந்தயத்தைச் சேர்த்து கஞ்சியாக்கி காய்ச்சி உண்டு வந்தால் தாய்ப்பால் நன்கு சுரக்கும்.
———————————————————-
அரிசி – Arisi – Rice
வெந்தயம் – Venthayam – Fenugreek
———————————————————-Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.