இருமல் சளி குணமாக எளிய வீட்டு வைத்திய முறைகள்

இருமல் என்பது நுரையீரலை பாதுகாக்க நிகழும் ஒரு இயற்கையான நிகழ்வு. நுரையீரல் பாதையில் கிருமிகள் மற்றும் புகையினால் ஏற்படும் அரிப்பினை போக்குவதற்காக இருமல் உண்டாகிறது. இருமல் மூலம்[…]

Read more

வறட்டு இருமல் குணமாக எளிய வீட்டு வைத்திய முறைகள்

வறட்டு இருமல் என்றால் என்ன? வறட்டு இருமல் என்பது ஒரு வைரஸ் தொற்று. இது அதிகமாக குழந்தைகளை பாதிக்கிறது. இந்த தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சற்று அதிக சத்தத்துடன்[…]

Read more

தொடர் விக்கல் நிற்க

விக்கல் பொதுவாக உதரவிதானத்தில் (Diaphragm) ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்தால் வரும். இந்த உதரவிதானம் என்பது மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பு. உதரவிதானத்தில் பிரச்சினை வரும்[…]

Read more