தொடர் விக்கல் நிற்க

விக்கல் பொதுவாக உதரவிதானத்தில் (Diaphragm) ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்தால் வரும். இந்த உதரவிதானம் என்பது மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பு. உதரவிதானத்தில் பிரச்சினை வரும்[…]

Read more

அஜீரணம் குணமாக

அஜீரணம் என்பது அனைத்து வயதினருக்கும் வரும் ஓர் வயிற்றுத் தொல்லை.நாம் உண்ணும் உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் போகும் போது அஜீரணம் உண்டாகும். நாம் உண்ணும் உணவை[…]

Read more

முடி நன்கு வளர இயற்கை வீட்டு மருத்துவம்

சிலருக்கு முடிக்கட்டு நன்றாக இருக்கும், ஒரு சிலருக்கு முடிக்கட்டு குறைவாக இருக்கும். முடிக்கட்டு என்பது பரம்பரை பரம்பரையாக வரக் கூடிய ஒன்று. முடிக்கட்டு என்பது முடியின் அடர்த்தியை[…]

Read more
1 3 4 5