தொடர் விக்கல் நிற்க

விக்கல் பொதுவாக உதரவிதானத்தில் (Diaphragm) ஏதேனும் பிரச்சினை இருந்தால் வரும். இந்த உதரவிதானம் என்பது மார்புக்கும் வயிற்றுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு உறுப்பு. உதரவிதானத்தில் பிரச்சினை வரும்[…]

Read more

அஜீரணம் குணமாக

அஜீரணம் என்பது அனைத்து வயதினருக்கும் வரும் ஓர் வயிற்றுத் தொல்லை.நாம் உண்ணும் உணவு சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் போகும் போது அஜீரணம் உண்டாகும். நாம் உண்ணும் உணவை[…]

Read more
1 2 3